Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde
"Vālodzes"
Veselavas pagasts
Priekuļu novads
LV - 4116

Tālrunis 64177375 vai 26403436